Constitución Española herdeira do fascismo

Hoxe, 6 de decembro cúmprense 39 anos da aprobación da constitución española, dando continuación ao réxime franquista e instaurando o Reino de España tal e como o coñecemos. Os acontecementos destes...

ACTIVAS: VOCEIRO DA ASEMBLEA DE MULLERES [2017]

A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova, mozas do Bloque Nacionalista Galego, vén de publicar o novo número do ACTIVAS, o seu voceiro nacional. Nesta edición do ACTIVAS, presentamos a Asemblea de Mulleres,...

50 medidas para liberar a mocidade galega

No marco da campaña Rebélate, organízate e loita por unha Galiza ceibe presentamos as 50 medidas para liberar a mocidade galega.  Comprobamos ao longo dos anos que o estado español é irreformábel. A...

Por unha Galiza feminista!

En todo o mundo, o terrorismo machista está presente tanto física como estruturalmente. Esta violencia ponse de manifesto no número de mulleres asasinadas tódolos días. Asasinadas polo feito de ser...

Cambiar as cousas está nas nosas mans. Podemos seguir o camiño que nos marcan ou sermos quen de decidir o noso propio futuro, rebelándonos, construíndo a Galiza nova na que a mocidade galega emigrada poida...