1º de maio – Día internacional da clase traballadora

Este 1º de maio, unha vez máis, A MOCIDADE GALEGA saímos ás rúas para reclamar unha sociedade máis xusta e igualitaria. Unha sociedade onde o traballo sexa valorado e dignificado, onde os dereitos laborais sexan unha realidade e non unha quimera. Unha sociedade onde a desigualdade de xénero sexa erradicada, onde as mulleres teñan as mesmas oportunidades e dereitos que os homes.

Neste día de loita obreira, temos que lembrar que a Galiza segue sofrer unha alta taxa de precariedade laboral, onde o salario mínimo interprofesional segue a ser insuficiente para cubrir as necesidades básicas e onde as desigualdades sociais se afondan cada vez máis.

É por iso que este 1º de maio, dende Galiza Nova reclamamos a derogación das reformas laborais e das pensións e esiximos políticasque acaben coa precariedade e que nos garantan o dereito ao traballo digno e a un salario xusto. Reclamamos unha loita decidida contra a desigualdade salarial e de xénero, que permita avanzar cara a unha verdadeira igualdade real entre homes e mulleres.

Pero tamén temos que lembrar que a loita obreira non só pasa pola defensa dos dereitos laborais. Pasa tamén por reclamar unha vivenda digna e accesible para todas as persoas, por loitar contra a pobreza enerxética que afecta a miles de fogares galegos, por reclamar unha atención sanitaria pública e de calidade e por defender os servizos públicos como un dereito fundamental da cidadanía.

Para isto a única saída é a organización da mocidade traballadora galega e a saída masiva e constante ás rúas. Precisamos unha Galiza máis xusta, máis igualitarua e máis solidaria.Unha Galiza que sexa capaz de producir postos de traballo dignos e estábeis para a mocidade, que garantan a nosa independencia e o noso futuro na nosa terra. Só a través da mobilización seremos quen de avanzar nunha Galiza ceibe e libre de explotación.