Audiovisual sobre a historia do 8 de marzo

Con este vídeo realizado polas compañeiras e compañeiros de Galiza Nova do Condado queremos difundir a historia do 8 de marzo e da loita feminista internacional das mulleres pola emancipación e a igualdade.