Activas 2015: as violencias machistas

Estamos fartas de sermos agredidas, marxinadas, silenciadas e asasinadas!

Fartas de que a Igrexa e os poderes españois perpetúen o patriarcado. Infravalórannos, manipúlannos, fraxilízannos, exercen control sobre nós.

Mais somos valentes porque levamos toda a vida loitando contra este estado machista, retrógrado e capitalista que nos oprime pola nosa condición de mulleres, de mozas e de galegas.

Nós rebelámonos contra as violencias machistas!

Únete á insubmisión e á rebeldía, loitando por unha Galiza feminista!

En nós non manda ninguén!