Documento de análise sobre a cuestión d@s refuxiad@s

Petróleo, auga, coltán, grafito, cromo, estaño,
tantalio, wolframio, control da produción de
alimentos…., eses son algúns dos elementos que
posúen os países dos que foxen esas persoas,
elementos moi valiosos e que servirían para
favorecer o desenvolvemento dos mesmos de
seren explotados por gobernos soberanos, pero na
xeoestratexia do imperialismo é básico o control e
explotación destes produtos que son básicos para
o funcionamento da economía e da sociedade
occidental tal e como hoxe a coñecemos.

Galiza Nova Formacion. 3. Refuxiadas(1) Galiza Nova Formacion. 3. Refuxiadas2(1)