Nin escravitude, nin emigración!

foto xoseXosé é un de tantos mozos e mozas que tiveron que marchar da Galiza en busca de traballo e de posibilidades de vida negadas polo Partido Popular na propia Terra.
As accións de Feijóo e Rajoy provocan que cada día 70 moz@s de entre 20 e 34 anos abandonen Galiza. Máis de 26.000 emigraron o pasado ano!! Condénannos ao éxodo precarizando as condicións laborais, favorecendo unha maior temporalidade, contratos a tempo parcial e traballo sen dereitos. Actualmente a taxa de paro xuvenil na Galiza supera o 50% e máis de 80 000 moz@s que queren traballar non atopan emprego.

Si hai alternativa! Rebélate coa Galiza Nova!