día das familias

Día das Familias. Reivindica a quen te coida

En pleno ano 2022, no que xa a sociedade avanza (ou iso se supón), seguen imperando anacronismos que son complicados de explicar. As celebracións do Día do Pai (19 de marzo) e do Día da Nai (primeiro...