Galiza deixará de loitar pola liberdade cando a conquira: 132º Aniversario de Castelao

No día de hoxe cúmprense 132 anos do nacemento de Afonso Daniel Rodríguez Castelao. Nun único artigo sería imposíbel recoller todos os motivos polos que tén importancia para nós coma nacionalistas e para o conxunto do pobo galego.

A figura de Castelao representa un fito fundamental na historia da literatura galega e, ao tempo, constitúe peza clave tamén na concreción e evolución do nacionalismo galego da primeira metade do século XX. De tal xeito que a práctica artística –primeiro na súa faciana gráfica e moi logo literaria- foi camiño de experiencia e coñecemento para chegar a unha consciente entrega política de fondo compromiso co futuro do pobo galego e cos seus dereitos colectivos.

Castelao é a figura central da política galega do século XX. Dende a súa participación nas Irmandades da Fala e a Asemblea Nazonalista de Lugo, da que este ano se celebra o seu centenario, ata a fundación do Partido Galeguista en 1931, Castelao mostrou un compromiso inquebrantábel coa patria galega, aínda que na actualidade dende o sistema se nos intenta vender a Castelao coma un caricaturista ou escritor.

Durante o período da 2ª República Española, Castelao foi elixido deputado polo Partido Galeguista nas cortes do estado, nas cales defendeu a consecución da Autonomía para Galiza a través do seu estatuto, que só foi posíbel tramitar xa unha vez comezada a Guerra Civil e con importantes resistencias presentadas por todas as forzas políticas estatais.

Cabe salientar ademais a publicación do Sempre en Galiza, o ensaio que aínda na actualidade permanece vixente na análise que realiza da nosa nación e nas alternativas que presenta como nacionalismo. Nel, amósase a evolución que Castelao realiza, tras unhas primeiras posicións nas que non descartaba a posibilidade dunha “Federación Hespañola” como el a chamaba, á necesidade da loita pola soberanía da Galiza e a consecución da mesma a través da autoorganización do pobo galego.

No Sempre en Galiza afirma que o pobo galego deixará de loitar pola súa liberdade o día que a conquira, e nese sentido a mellor homenaxe que podemos facerlle coma mocidade nacionalista é continuar o seu traballo na loita pola liberación nacional e social da Galiza.